زمستونه خدا سرده دمش گرم - پنجشنبه چهارم دی 1393
عزيز دل عجب غمناك رفتي - یکشنبه بیست و سوم آذر 1393
شب به گلستان - سه شنبه هجدهم آذر 1393
بر او ببخشاييد - پنجشنبه هشتم آبان 1393
شلوغ و پاييزي - چهارشنبه شانزدهم مهر 1393
سفر - شنبه بیست و نهم شهریور 1393
شبانه - یکشنبه شانزدهم شهریور 1393
عصيان - سه شنبه یازدهم شهریور 1393
خاطره تولد دخترم 2 - دوشنبه دهم شهریور 1393
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید - سه شنبه چهارم شهریور 1393
صرفا جهت اطلاع - سه شنبه چهارم شهریور 1393
خاطره تولد دخترم - دوشنبه سوم شهریور 1393
كاسه بقشاب - دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393
پدر - دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393
سيا ابران... - جمعه بیست و چهارم مرداد 1393
راست ميگفتن بي خبري خوش خبريه - یکشنبه نوزدهم مرداد 1393
اين بغض لعنتي - شنبه هجدهم مرداد 1393
اندر احوالات بچه داري - شنبه هجدهم مرداد 1393
امشب تو پيش مني و ... - شنبه هجدهم مرداد 1393
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته.... - یکشنبه دوازدهم مرداد 1393
من از حديث ديو و دوري از تو ميترسم - شنبه یازدهم مرداد 1393
من شرمنده ام - پنجشنبه دوم مرداد 1393
من يه مادرم - چهارشنبه یکم مرداد 1393
خوابم مياد - سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393
مامان بي تجربه - چهارشنبه هجدهم تیر 1393
دلواپسي - یکشنبه پانزدهم تیر 1393
مادري را نميشناسم.... - جمعه سیزدهم تیر 1393
نور و بركت آمده.... - سه شنبه دهم تیر 1393
ما رفتيم - یکشنبه هشتم تیر 1393
اين آخرين روزهاي بارداري - چهارشنبه چهارم تیر 1393
دختر فسقل - شنبه سی و یکم خرداد 1393
يه روز شايد متفاوت - چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393
يه وقتهايي اينجوري ام ديگه - سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393
روزهاي تكميلي - یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393
دلم تنگ هيچكس نيست - شنبه بیست و چهارم خرداد 1393
نه ه ه ه ه - جمعه بیست و سوم خرداد 1393
انفجار - جمعه بیست و سوم خرداد 1393
شاهد از غيب رسيد - پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
تمرين - پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
دل نگرانی - چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393
كمپوت - دوشنبه نوزدهم خرداد 1393
هرگز نميشود ز سر خود خبر مرا - یکشنبه هجدهم خرداد 1393
خداحافظي - شنبه هفدهم خرداد 1393
بدِبدِبد - چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393
بازم بيمارستان - شنبه دهم خرداد 1393
ادامه دارد... - جمعه نهم خرداد 1393
دستور غذاي شمالي. ميرزا قاسمي كدو سبز - شنبه سوم خرداد 1393
بي خوابي - پنجشنبه یکم خرداد 1393
روزهاي متفاوت - سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393
تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد - جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393