سكوت - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
زمستونه خدا سرده دمش گرم - پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳
عزيز دل عجب غمناك رفتي - یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳
شب به گلستان - سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳
بر او ببخشاييد - پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳
شلوغ و پاييزي - چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳
سفر - شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۳
شبانه - یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳
عصيان - سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳
خاطره تولد دخترم 2 - دوشنبه دهم شهریور ۱۳۹۳
اومدم - سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است - دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲
دعوا - دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲
شرح ما وقع... - یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲
توو اتاق من برف ميباره - سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲
تولدت مبارك - دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲
عکس - یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲
کمک - شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲
خلق با خالق... - شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲
نهار کلسیمی... - سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲
دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد.. - شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲
دختر پسرنما... - پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲
عصباني ام - دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲
من برگشتم با یه گل پسر.. - سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲
سلام - پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲
زیباتر از بهار - پنجشنبه سی ام آبان ۱۳۹۲
مادری... بی بهانه - شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲
تنم به پیله ی تنهایی ام نمیگنجد... - پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲
یک پیام برای آرزو جون - دوشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۲
حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند... - سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲
بهار بهارنارنجی - دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲
از چی بگم... - جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد - پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱
حال همه ما خوب است... - چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱
تولد یا ..... - دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱
تولد (قسمت اول) - یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱
کمک - چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱
چگونه مجادله کنید - دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱
امروز دوم دی ماه است - شنبه دوم دی ۱۳۹۱
تعطیلات - چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱
زمستون...تن عریون باغچه... - دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱
برف - شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱
ماهی فعال و سقوط آزاد - سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱
این منم - یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱
اعصابی آرام - یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱
ثانیه هایی با ارزش تر از طلا:زندگی - یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱
درد - یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱
صندلی داغ - یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱
ماهی در آستانه از دست رفتن - یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱
نظرخواهی - شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱