سكوت - یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳
زمستونه خدا سرده دمش گرم - پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳
عزيز دل عجب غمناك رفتي - یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۳
شب به گلستان - سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳
بر او ببخشاييد - پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳
شلوغ و پاييزي - چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳
سفر - شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۳
شبانه - یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳
عصيان - سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳
خاطره تولد دخترم 2 - دوشنبه دهم شهریور ۱۳۹۳
و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید - سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳
صرفا جهت اطلاع - سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳
خاطره تولد دخترم - دوشنبه سوم شهریور ۱۳۹۳
كاسه بقشاب - دوشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۳
پدر - دوشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۳
سيا ابران... - جمعه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۳
راست ميگفتن بي خبري خوش خبريه - یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳
اين بغض لعنتي - شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳
اندر احوالات بچه داري - شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳
امشب تو پيش مني و ... - شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته.... - یکشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۳
من از حديث ديو و دوري از تو ميترسم - شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۳
من شرمنده ام - پنجشنبه دوم مرداد ۱۳۹۳
من يه مادرم - چهارشنبه یکم مرداد ۱۳۹۳
خوابم مياد - سه شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۳
مامان بي تجربه - چهارشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۳
دلواپسي - یکشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۳
مادري را نميشناسم.... - جمعه سیزدهم تیر ۱۳۹۳
نور و بركت آمده.... - سه شنبه دهم تیر ۱۳۹۳
ما رفتيم - یکشنبه هشتم تیر ۱۳۹۳
اين آخرين روزهاي بارداري - چهارشنبه چهارم تیر ۱۳۹۳
دختر فسقل - شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۳
يه روز شايد متفاوت - چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳
يه وقتهايي اينجوري ام ديگه - سه شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۳
روزهاي تكميلي - یکشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۳
دلم تنگ هيچكس نيست - شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۳
نه ه ه ه ه - جمعه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۳
انفجار - جمعه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۳
شاهد از غيب رسيد - پنجشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۳
تمرين - پنجشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۳
دل نگرانی - چهارشنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۳
كمپوت - دوشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۳
هرگز نميشود ز سر خود خبر مرا - یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳
خداحافظي - شنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۳
بدِبدِبد - چهارشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۳
بازم بيمارستان - شنبه دهم خرداد ۱۳۹۳
ادامه دارد... - جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳
دستور غذاي شمالي. ميرزا قاسمي كدو سبز - شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳
بي خوابي - پنجشنبه یکم خرداد ۱۳۹۳
روزهاي متفاوت - سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳